Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
Slagtilfælde
Hjerte-kar
Lungesygdom
Psykiatri
Alkoholisme, stofmisbrug og tobaksrygning
Rehabilitering
Sundhedsudgifter
Sociologiske virkninger
Fysiologiske virkninger
Aldring
Selv-udvikling
Arbejdspladsen
Generelt
Indeks
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

TM på arbejdspladsen

Bent Gustavsson – fra Stockholm Universitet – har skrevet doktordis­putats med titlen 'The Transcendent Organization', der undersøger Transcendental Meditation som værktøj til organisationsudvikling.

I sin afhandling ser Gustavsson på en ledelsesgruppe i en virk­somhed med 270 ansatte (1. undersøgelse), en gruppe funktionærer i samme virksomhed (3. undersøgelse), samt en gruppe offentligt an­sat­te ledere ved en kommune i Sverige (2. undersøgelse).

I virksomheden bestod ledelsen af 8 ledere, hvoraf 6 lærte TM. 48 af virksomhedens funktionærer lærte TM. Ved kommunen lærte alle 17 ledere TM.

Resultat: alle tre undersøgelser viste:

  • Mindsket stress og uro
  • Oplevelse af øget årvågenhed, klarhed og energi
  • Bedre relationer

1. undersøgelse: viste desuden at de mediterende ledere udviklede en bedre fornemmelse for hvad der foregik i virksomheden og omkring den – en øget lydhørhed samtidig med mindre bekymring for hvordan andre oplevede dem. De meldte også om forbedret samarbejde og øget gennemslagskraft.

2. undersøgelse: viste desuden en oplevelse af en forbedret evne til at fungere i grupper, forbedrede relationer, mindre stress i familielivet og et bedre humør. I et skema der spurgte til gunstige virkninger af TM viste de almindeligste resultater øget årvågenhed og udholdenhed.

3. undersøgelse: viste desuden en halvering af indsovnings­tiden om aftenen.

 

TM i erhvervslivet  

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>