Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
Slagtilfælde
Hjerte-kar
Lungesygdom
Psykiatri
Alkoholisme, stofmisbrug og tobaksrygning
Rehabilitering
Sundhedsudgifter
Sociologiske virkninger
Fysiologiske virkninger
Aldring
Selv-udvikling
Arbejdspladsen
Generelt
Indeks
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

10. Selv-udvikling, selv-aktualisering

  1. Transcendental Meditation, selv-aktualisering og psykisk sundhed: En begrebsmæssig oversigt og statistisk meta-analyse  >>


10.1 Transcendental Meditation, selv-aktualisering og psykisk sundhed: En begrebsmæssig oversigt og statistisk meta-analyse

Meta-analyse af 42 uafhængige undersøgelsesresultater over virk­ningen af Transcendental Meditation, andre meditationsformer og andre metoder til afspænding m.h.t. graden af selv-aktualisering og psykisk sundhed.
Der forelå 18 undersøgelser over TM, 18 over andre medi­tationsformer (6 over Zen-meditation, 3 over ‘Relaxation Response’ og 9 over forskel­lige behandlingsformer som ‘Mindfulness Training’, yoga og mantra-meditation), og 6 undersøgelser over andre metoder til afspænding (3 over ‘progressive Muscle Relaxation’ og 3 over andre metoder).
Der redegøres i undersøgelsen for en model for psykisk udvikling baseret på ‘vedisk psykologi’, formuleret af Maharishi Mahesh Yogi. Denne model postulerer, at systematisk transcendering – sådan som det opøves gennem regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation – vil fremme selv-aktualisering og udvikling af stabile ‘højere bevidsthedstilstande’, noget der ligger langt ud over, hvad der almin­deligvis ses som slutpunktet for menneskelig udvikling.

Verificerbare postulater afledt af modellen indbefatter:

Resultater: Effektstørrelsen (ES) af Transcendental Meditation på selv-aktualisering som helhed målt i standard-afvigelser (ES=0,78) var ca. tre gange så stor som for andre meditationsteknikker (ES=0,26) og andre metoder til afspænding (ES=0,27), når der blev kontrolleret for forsøgsperiodens varighed og styrken i det eksperimentelle design (p<0.0002).
Faktor-analyse af de 12 skalaer indeholdt i Personal Orientation Inventory (POI), det mest anvendte mål for selv-aktualise­ring, viste forbedring af 3 uafhængige faktorer: ‘Følelsesmæssig mo­den­hed’ (affective maturity, samlebetegnelse for ‘følelsesmæssig reaktivitet’, ‘accept af vrede’, ‘kapacitet for intim kontakt’, ‘spontanitet’ og ‘indre styring’), ‘integreret syn på selvet og verden’; (integrated perspektive on self and world, samlebetegnelse for ‘selvanseelse’, ‘nature of man constructive’, ‘synergy’ og ‘grad af selv-aktualisering’) og ‘levende fornemmelse af selvet’; (resilient sense of self, samlebeteg­nelse for ‘indre styring’, ‘time competence’, ‘self-acceptance’; og ‘existentiality’).
For hver af disse tre faktorer var effektstørrelsen af TM 3 gange så stor, som for de andre grupper (henholdsvis 0,78, 0,72 og 0,68, p<0.0001, 0.005 og 0.005). Effektstørrelsen viser, at det vigtigste bidrag til resultaterne formentlig er systematisk transcen­dering og ikke blot afspænding, forventninger eller andre virkninger relateret til motivation.

Ref.: Alexander C.N., Rainforth M.V., Gelderloos P. (1991). Transcendental Meditation, Self Actualization, and Psychological Health : A conceptual Overview and Statistical Meta-analysis, Journal of Social Behavior and Personality, 6(5): 189-247.

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>