Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
Slagtilfælde
Hjerte-kar
Lungesygdom
Psykiatri
Alkoholisme, stofmisbrug og tobaksrygning
Rehabilitering
Sundhedsudgifter
Sociologiske virkninger
Fysiologiske virkninger
Aldring
Selv-udvikling
Arbejdspladsen
Generelt
Indeks
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

2. Lungesygdomme

  1. Astma  >>


2.1 Astma

Prospektiv, randomiseret, kontrolleret, enkeltblind, klinisk undersøgelse.

Deltagere: 25 astmapatienter (alder 14 - 57 år), alle i behandling for astma bronkiale gennem mindst et år hos allergolog, blev ran­domiseret til enten at udøve Transcendental Meditation (gruppe A) eller læse The Science of Being and Art of Living af Maharishi Mahesh Yogi det samme antal minutter dagligt (gruppe B). Grupperne byttede aktivitet efter 3 måneder. Forsøgsperioden var 6 måneder. 21 patient­er (10 i gruppe A og 11 i gruppe B) gennemførte undersøgelsen.

Tests: Spørgeskemaer, daglig monitorering hjemme af anfald (sværhedsgrad og længde) og medicinforbrug, lungefunktions­undersøgelse med spirometri og krops-pletysmografi samt lægelig vurdering efter 0, 3 og 6 måneder, måling af den elektriske hud­modstand én gang per patient under TM-udøvelse som et mål for om patienterne anvendte teknikken.

Resultater: For gruppe A sås en signifikant stigning i FEV1 og ‘peak flow’ samt et signifikant fald i luftvejsmodstanden efter 3 måneders TM-udøvelse (p<0.05 for alle tre parametre). Der sås en revertering mod tidligere værdier efter de næste 3 måneder med læsning.
For gruppe B sås en ikke-signifikant bedring af de tre værdier efter 3 måneder med læsning, samt en signifikant bedring, men kun m.h.t. luftvejsmodstand, efter de næste 3 måneder med TM-udøvelse. Ved 6 måneder mente 11 ud af 18 patienter, at TM-udøvelsen havde bedret deres astma. Den lægelige vurdering viste samstemmende en bedring af astmatilstanden for 12 ud af 17 patienter. 15 af 18 patienter anvendte fortsat TM-teknikken efter 12 måneder.


Ref.: Wilson A.F., Honsberger R. et al. Transcendental Meditation and Astma (1975), Respiration, 32: 74-80.

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>