Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
Slagtilfælde
Hjerte-kar
Lungesygdom
Psykiatri
Alkoholisme, stofmisbrug og tobaksrygning
Rehabilitering
Sundhedsudgifter
Sociologiske virkninger
Fysiologiske virkninger
Aldring
Selv-udvikling
Arbejdspladsen
Generelt
Indeks
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

4. Alkoholisme, stofmisbrug
    og tobaksrygning

  1. Alkoholmisbrug  >>
  2. Stofmisbrug  >>
  3. Rygning  >>


4.2 Alkoholmisbrug

Prospektiv, kontrolleret, randomiseret, klinisk undersøgelse.

Deltagere: 108 kroniske alkoholikere fra slumkvarterer i Washington D.C., midlertidigt indlagt på ‘Rehabilitation Center for Alcoholics in Occoquan, Virginia’, blev randomiseret til 4 grupper behandlet med enten Transcendental Meditation, muscle relaxation, neuroterapi, eller almindelig misbrugsrådgivning.
Udelukkelseskriterier: alvorlig hjerne­skade, alvorlige medicinske sygdomme og intelligenskvotient < 80. Undersøgelsen blev støttet af ‘National Institute of Health’. 3 måneders indlæggelse blev efterfulgt af 18 måneders opfølgning med månedlige interviews og selvrapportering af antal dage med alkoholabstinens.
Gyldigheden af selvrapporteringen blev testet ved hjælp af spiritusprøver, registrering af hospitalisering, samt oplysninger fra venner og familie.

Resultater: Efter 18 måneder var 65% i TM-gruppen fuldstændigt alkoholabstinente i forhold til 55% for muscle relaxation gruppen, 28% for neuroterapi-gruppen og 25% for gruppen, som modtog rådgivning. Deltagerne i TM-gruppen forbedrede sig signifikant i 5 ud af 6 under­søgte tests for stemningstilstande (Profile of Mood States – POMS). Resultaterne var bedre end for de øvrige tre grupper.
På opfordring fra hospitalets afdelingssupervisorer blev 104 patienter, der ellers ikke opfyldte kravene for at kunne deltage i undersøgelsen, alligevel undervist i TM. Det blev anekdotisk rapporteret at de også opnåede positive resultater i form af øget afslapning og andre subjektive forbedringer.


Ref.: Taub, E., Steiner, S. S., Smith, R. B., Weingarten, E,. & Walton, K.G. (1994). Effectiveness of broad spectrum approaches to relapse prevention: A long-term, randomized, controlled trial comparing Transcendental Meditation, muscle relaxation and electronic neurotherapi in severe alcoholism. Alcoholism Treatment Quarterly, Volume 11, Numbers 1/2.

   


4.3 Stofmisbrug

Prospektiv, kontrolleret, randomiseret undersøgelse.

Deltagere: 60 udøvere af Transcendental Meditation (TM), 60 karate­udøvere og 60 deltagere uden behandling, alle lige motiverede unge mandlige studerende fra by-kollegie.

Tests: Spørgeskemaundersøgelse for Sensation Seeking Scale, Taylor Manifest Anxiety Scale, CPI subscales, Fitzgerald Expirience Inquiry, samt checklister for basale misbrugsvaner.

Resultater: Efter 4 måneder sås et signifikant fald i stofmisbrug i TM gruppen i forhold til kontrolgruppen (p<0.05). Faldet var størst for psychedelics, ‘uppers’, ‘downers’ og hårde stoffer (p<0.001). Ingen signifikante forbedringer blev fundet i karategruppen.


Ref.: Myers, S.I., Eisner, E.J. An experimental evaluation of the effects of karate and meditation. Final Report for the U.S. Army Institute for the Behavioral and Social Sciences, Social Processes Technical Area. American Institutes for Research, Washington, DC, 1974.

   


4.4 Rygning

Prospektiv, kontrolleret undersøgelse.

Deltagere: 324 voksne rygere der mødte til introduktionsforedrag om Transcendental Meditation. 110 startede på TM, 214 som ikke startede blev kontrolgruppe.

Tests: Spørgeskemaundersøgelse om rygevaner ved start på TM og 18 måneder senere. Rygerne blev ikke på noget tidspunkt opfordret til ophør.

Resultater: For den del af TM-gruppen, der mediterede regelmæssigt, fandtes 51% at ophøre med rygningen. Dette tal var 21% for kontrolgruppen. Når rygereduktion (et fald på mindst 5 cigaretter dagligt) blev medtaget, var resultatet 81% for TM-gruppen og 33% for kontrolgruppen. Data fra begge grupper (heri medregnet den del af TM-gruppen, der mediterede uregelmæssigt) fra før deltagerne besluttede at lære TM, viste at de var sammenlignelige demografisk, hvad angår rygevaner og motivation for rygeophør. Der sås en kumulativ effekt af regelmæssig TM-udøvelse.


Ref.: Royer, A. (1994). The role of the Transcendental Meditation technique in promoting smoking cessation: A longitudinal Study. Alcoholism Treatment Quarterly, Volume 11, Numbers 1/2.

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>