Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
Slagtilfælde
Hjerte-kar
Lungesygdom
Psykiatri
Alkoholisme, stofmisbrug og tobaksrygning
Rehabilitering
Sundhedsudgifter
Sociologiske virkninger
Fysiologiske virkninger
Aldring
Selv-udvikling
Arbejdspladsen
Generelt
Indeks
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

5. Rehabilitering

 1. Psykisk sundhed og recidivrate  >>
 2. TM i et rehabiliteringsprogram for fængsler i Senegal  >>


5.1 Psykisk sundhed og recidivrate

I. Psykisk sundhed:

a. Tværsnitsundersøgelse

b. Prospektiv, kontrolleret, enkeltblind undersøgelse

II. Recidivrate:

a. Retrospektiv undersøgelse

Deltagere: 133 indsatte, fortrinsvis fra Massachusett’s ‘maximum security’ fængsel for mandlige fanger. Transcendental Meditation blev sammenlignet med otte andre former for hjælp til rehabilitering (Alcoholics Anonymous, Big Brothers/Reach Out, Black Muslims, Christian Fellowships, the college program, drug rehabilitation counseling, group therapy counseling, political caucuses).

Tests: Alle forsøgspersoner blev testet ved forsøgets begyndelse, bl.a. med hensyn til:

Resultaterne blev sat i forhold til forsøgspersonernes aktive deltagelse i og/eller interesse for ét eller flere af de ni ‘tilbud’. I den prospektive del af undersøgelsen indgik m.h.t. Transcendental Meditation fire grupper:

Resultater: Tværsnitsundersøgelsen viste færre psykopatologiske symptomer (p<0.001), samt bedre ego-udvikling (p<0.001) og be­vidsthedskvalitet (p<0.01) for gruppen af mediterende end for de andre grupper. Der var ingen forskel i resultaterne for ikke-mediterende, hvad enten de var interesserede i TM eller ej. Efter 13-17 måneder sås for gruppe 1 (tidligere mediterende) fortsat signifikant vækst i positiv retning for alle tre parametre. Gruppe 2 (nye mediterende) viste ligeledes signifikant forbedring for alle tre para­metre. Der var en klar sammenhæng mellem regelmæssighed af TM-udøvelse og graden af forbedring. Der sås ingen ændring i positiv retning for gruppe 3 og 4, ej heller for deltagere i gruppe 1 og 2, som ikke anvendte TM-teknikken mindst et par gange om måneden. Over 3,5 år sås for TM-gruppen en signifikant lavere recidivrate end for 4 andre behandlingsgrupper.


Ref.: Alexander, C.N. Ego development, personality and behavioral change in inmates practicing the Transcendental Meditation technique or participating in other programs: A cross-sectional and longitudinal study. Dissertation Abstracts International, 43 (2): 539-B. 1982.

   


5.2 Transcendental Meditation i rehabiliteringsprogram
     for fængsler i Senegal

I 1987-88 blev Transcendental Meditation taget i anvendelse i 31 af Senegals 34 fængsler. Mere end 11.000 indsatte og omkring 900 ansatte lærte TM. Følgende er et uddrag af en beskrivelse af dette projekt ved oberst Mamadou Diop, øverste direktør for fængsels­administrationen i Senegal. Umiddelbart efter indlæring af Trans­cen­dental Meditation fandtes:

For indsatte:

 • øjeblikkelig forbedring af søvnkvaliteten med bedring af søvnløshed
 • markant reduktion af irritabilitet og aggressivitet
 • kraftig reduktion i negativitet samt mere tilfredshed, tro på fremtiden, og større glæde
 • bedring i forholdet mellem de indsatte; mere åbenhed, bedre kommunikation, og reduktion i antallet af tyverier og aggressiv adfærd
 • øget sundhed og et markant fald i misbrug af narkotika

For ansatte:

 • mere tilfredshed og større interesse for de indsatte
 • større selvkontrol
 • større pligtopfyldenhed
 • bedret sundhedstilstand
 • mindre fravær fra arbejdet og færre forsinkelser

For fængslerne som helhed:

 • et næsten fuldstændigt ophør af kampe mellem de indsatte, både i fængselsgårde og inden døre
 • et udtalt fald i overtrædelser af reglementer for såvel de indsatte som for personalet
 • færre tilfælde af flugt fra fængslerne
 • et kraftigt fald (70-80%) i antallet af lægekonsultationer
 • et betydeligt fald i recidivraten

18 måneder efter introduktion af rehabiliteringsprogrammet, blev 2390 fanger frigivet ved amnesti. Efter 6 måneder var recidivraten på under 10%. Tidligere var recidivraten 90% efter en måned. Ud af de 10% recidivister var 80% fra de 3 fængsler, som ligger i mere ufremkom­melige egne af Senegal, og hvor Transcendental Meditation af denne grund ikke var taget i anvendelse.


Ref.: New Horizons in Criminology and Penitentiary Science, Annual Seminar of the Penitentiary Administration (1988). Maharishi European Research University (MERU).

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>