Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
Slagtilfælde
Hjerte-kar
Lungesygdom
Psykiatri
Alkoholisme, stofmisbrug og tobaksrygning
Rehabilitering
Sundhedsudgifter
Sociologiske virkninger
Fysiologiske virkninger
Aldring
Selv-udvikling
Arbejdspladsen
Generelt
Indeks
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

6. Sundhedsudgifter og forbrug af ydelser
    fra sundhedsvæsenet

  1. Indlæggelsesdage på hospital og konsultationer hos læge  >>
  2. Sundhedsudgifter og forbrug af sundhedsydelser  >>
  3. Udgifter til behandling hos praktiserende læger  >>


6.1 Indlæggelsesdage på hospital og konsultationer
     hos læge

Retrospektiv undersøgelse.

Deltagere: 2000 personer fordelt over hele USA, som alle havde lært Transcendental Meditation, og som alle var forsikrede i det samme forsikringsselskab, Blue Cross/Blue Shield. TM-gruppen blev over en 5-årig periode sammenlignet med 600.000 ikke-mediterende fra samme forsikringsselskab.

Resultater: TM-gruppen havde gennemsnitligt 56% færre indlæg­gelsesdage på sygehus i forhold til gruppen af ikke-mediterende. For personer over 40 år var forskellen 70%. Resultatet var det samme m.h.t. antallet af konsultationer hos praktiserende læger og besøg i hospitalsambulatorier. Der var færre indlæggelser for alle 17 under­søgte sygdomskategorier, bl.a. 87% færre for hjerte-kar sygdomme, 55% færre for godartede og ondartede svulster, 31% færre for psykiatriske sygdomme, 68% færre for muskulo-skeletale lidelser, 73% færre for sygdomme i luftvejene, 49% færre for mave-tarm sygdomme, 30% færre for infektionssygdomme og 63% færre for ulykker. Indlæggelseshyppigheden i forbindelse med fødsler var ens for de to grupper. Forskellene i antallet af indlæggelser og lægekonsultationer synes således ikke at kunne tilskrives, at TM-gruppen ikke ønskede at modtage hjælp fra sundhedsvæsenet.


Ref.: Orme-Johnson D.W. (1987), Medical Care Utilization and the Transcendental Meditation Program. Psychosomatic Medicine, 49: 493-507.

   


6.2 Sundhedsudgifter og forbrug af sundhedsydelser

Retrospektiv undersøgelse.

Formål: at undersøge virkningen af Maharishis Vediske Sundheds­system (MVS), et forebyggelsesorienteret sundhedssystem med multible komponenter, på sundhedsudgifter og forbruget af sund­hedsydelser.

Deltagere: 693 forsikringstagere i Blue Cross/Blue Shield (BC/BS) Iowa, USA, som gennem en årrække har anvendt Maharishis Vediske Sundhedssystem i form af at:

  • Udøve Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet to gange dagligt
  • Udføre yogaøvelser, Yoga Asanas, og yogiske åndedræts­øvelser, Pranayama, dagligt
  • Indtage visse urtepræparater
  • Efterleve anbefalinger for sund kost og sundhedsfremmende dags- og årstidsrutiner

Dertil har en del af forsøgsdeltagerne op til 2-3 gange årligt deltaget i kurbehandling, Panchakarma, under Maharishis Vediske Sundheds­system. Arkivdata for eksperimentalgruppen blev sammenlignet med data for BC/BS normen for Iowa (n=600.000) over en 11-års periode (1985-1995) samt med data for en demografisk sammenlignelig kontrolgruppe (n=4.148) for årene 1990, 1991, 1994 og 1995.

Resultater: Eksperimentalgruppen havde for de fire angivne år samlede udgifter til sundhedsvæsenet som var 59% lavere end normen for Iowa og 57% lavere end for kontrolgruppen. Gennemsnittet for hele 11-årsperioden var 63% lavere end for Iowa-normen. Eksperimentalgruppen havde lavere udgifter for alle aldersgrupper og alle sygdomskategorier. Kontrolgruppen havde således 11,4 gange så mange hospitalsindlæggelser for hjertekarsygdomme, 3,3 gange så mange for kræft og 6,7 gange så mange for mental sygdom og misbrug. Deltagere i eksperimental­gruppen over 45 år havde 88% færre patientdage på hospital end tilsvarende kontrolpersoner.


Ref.: Orme-Johnson D.W. (1997), An Innovative Approach to Reducing Medical Care Utilization and Expenditure. American Journal of Managed Care, 3: 135-144.

   


6.3 Udgifter til behandling hos praktiserende læger

Restrospektiv undersøgelse.

Deltagere: 677 indbyggere i Quebec, Canada, hvis sygesikrings­udgifter blev undersøgt 3 år før og op til 7 år efter indlæring af Transcendental Meditation. Gruppen er selv-selekteret og deltagerne fungerer som deres egne kontroller.

Resultater: I 3 år op til indlæring af Transcendental Meditation var gruppens udgifter til behandling hos praktiserende læger konstant. Efter indlæring af TM faldt udgifterne med ca. 7% årligt, d.v.s. efter 3 år et fald på 21% og efter 7 år et fald på 49%. Dette gjaldt også den gruppe af meget syge (5%), som tegner sig for 70% af sundheds­udgifterne.


Ref.: Herron R.E., Hillis S.L., Mandarino J.V., Orme-Johnson D.W., Walton K.G. (1996). The Impact of the Transcendental Meditation Program on Government Payments to Physicians in Quebec: American Journal of Health Promotion; 10(3): 208-216.

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>