Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
Slagtilfælde
Hjerte-kar
Lungesygdom
Psykiatri
Alkoholisme, stofmisbrug og tobaksrygning
Rehabilitering
Sundhedsudgifter
Sociologiske virkninger
Fysiologiske virkninger
Aldring
Selv-udvikling
Arbejdspladsen
Generelt
Indeks
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

9. Aldring

  1. Biologisk aldring  >>
  2. Transcendental Meditation og ældre  >>


9.1 Biologisk aldring

Klinisk tværsnitsundersøgelse med kontrolgruppe.

Deltagere: 84 frivillige forsøgspersoner rekrutterede blandt universitetspersonale og fra befolkningen generelt, heraf 11 ikke-mediterende, der fungerede som kontrolpersoner og 73 udøvere af TM (længde af TM-udøvelse 1-181 måneder).

Tests: TM-gruppen deltes i to undergrupper omtrent ved middel-længden for TM-udøvelse (5 år) i en gruppe korttidsmediterende (15 mænd og 18 kvinder, gennemsnitlig alder 52,2 år, gennemsnitlig TM-udøvelse 34 mdr.) og en gruppe langtidsmediterende (18 mænd og 22 kvinder, gennemsnitsalder 53,3 år, gennemsnitlig TM-udøvelse 85 mdr.). Alle tre grupper gennemgik Adult Growth Examination testen med måling af høretærskel ved 6000 Hz, nærsyn-afstand og systolisk blodtryk. Gennemsnittet for to dages målinger blev konverteret til en biologisk aldrings-score.

Resultater: Kontrolpersonernes biologiske alder var i gennemsnit 2,2 år lavere end for befolkningen generelt. For gruppen af korttids­mediterende var den 5 år lavere, og for de langtidsmediterende var tallet 12 år lavere. Forskellen mellem grupperne var signifikant (p<0,01), også når der blev kontrolleret for kost- og motionsvaner. Der var en signifikant positiv korrelation mellem længden af TM-udøvelse og reduktion i biologisk alder (r=0.46, p<0,001)


Ref.: Wallace R.K., Dillbeck M.C., Jacobe E., Harrington B. (1982). The Effects of the Transcendental Meditation and TM-Sidhi Program on the Aging Process: International Journal of Neuroscience, 16: 53-58.

   


9.2 Transcendental Meditation og ældre

Prospektiv, kontrolleret, randomiseret, enkeltblind, klinisk undersøgelse.

Sammenligning af Transcendental Meditation med to andre afslap­ningsteknikker og en kontrolgruppe.

Deltagere: 73 frivillige ældre (fra seks alderdomshjem, et plejehjem og et lejlighedskompleks for ældre), gennemsnitsalder 81 år. Efter baseline vurdering med psykologiske tests og måling af systolisk blodtryk blev deltagerne ved lodtrækning udvalgt til at lære Transcendental Meditation (TM), Mindfulness Training (MF) ('Guided Attention' metode til aktiv styring af opmærksomheden), mental afslapning (MR) (metode konstrueret til at ligne TM, men som udelader mantraet og den specifikke instruktion for dets anvendelse) eller en kontrolgruppen (KG). Kontrolgruppen havde efter forsøget mulighed for at lære en af de tre metoder.

Resultater: Efter 3 måneder sås for TM-gruppen det største fald i systolisk blodtryk (12,4 mmHg, 139,7-127,3 mmHg). Både for TM- og MF-gruppen sås et signifikant fald i forhold til MA og KG. For TM-gruppen sås ligeledes et signifikant bedre resultat for indlæring (Associate Learning scale) og for ét af to mål for kognitiv fleksibilitet (Overlearned Verbal Task) end for kontrolgruppen. MF-gruppen var næstbedst.
Efter 18 måneder vurderede personalet (blindt) de ældres mentale sundhed sammenlignet med tilstanden ved forsøgets start. TM-gruppen opnåede den bedste vurdering og var sammen med MF-gruppen signifikant bedre end de andre grupper (MA og KG).
Efter 3 år var overlevelsesraten for TM-gruppen 100% og bedst. For de andre grupper var raterne MF: 87,5%, MA: 65% og KG: 77%, medens den for de resterende beboere i de 8 institutioner var 62,5%.
Efter 8 og 15 år blev overlevelseskurverne analyseret for de 4 grupper (data fra ‘Registry of Vital Records’, Boston, USA). Efter 8 år var den gennemsnitlige overlevelse (alle dødsårsager) 65% højere for TM gruppen (5,89 år) end for de andre grupper, som lå samlet (3,80 år, p<0,05).
Efter 15 år var overlevelsen 22% højere (9,17 år og 7,48 år, p<0,05). Efter 15 år sås for TM-gruppen ligeledes en signifikant bedre overlevelse m.h.t. kardiovaskulær dødelighed end for de andre grupper (henholdsvis 11,4 år og 9,91 år (p<0,05).


Ref.: Alexander C.N., Langer E., Newman R.I., Chandler H.M., Davies J.L. (1989). Enhancing Health and Longevity: The Transcendental Meditation Program, Mindfulness, and the Elderly. Journal of Personality and Social Psychology, Vol.57, No.6: 950-964.

Ref.: Charles Alexander, Vernon Barnes et al. (1996), A Randomized Controlled Trial of Stress Reduction on Cardiovascular and All-Cause Mortality in the Elderly: Results of 8 Year and 15 Year Follow-ups. Abstracts of the 36'th Annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention. Circulation, 93(3): 19.

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>