Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

Forskning i Transcendental Meditation

Da TM og andre former for meditation blev almindeligt kendt i 1960’erne og 70’erne, var den almindelige holdning at meditation næppe havde nogen målelig virkning.

I starten af 1970’erne blev de første undersøgelser, der doku­menterede TM-teknikkens virkninger offentliggjort af Robert Keith Wallace i Science, Scientific American, samt i American Journal of Physiology.

Der kom så en tid, hvor man anerkendte virkningerne af regel­mæssig meditation, men med den antagelse, at alle meditations­metoder havde nogenlunde samme virkning.

Med det voksende forskningsmateriale har det været muligt at opstille større sammenlignende undersøgelser (såkaldte meta-analy­ser) af forskellige afslapnings- og meditationsteknikker.

Eksempelvis har meta-analyser af 146 forskellige undersøgelser omkring reduktion af angst og uro, og en metaanalyse af 42 undersøg­elser omkring selvaktualisering, påvist at TM-teknikken har en virkning der er 2-3 gange større end virkningen af de øvrige undersøgte teknikker.

Efter mere end 35 års forskning er der tilvejebragt et overblik der gør det muligt at argumentere for, at ikke alle teknikker har samme virkning, men at Transcendental Meditation har en betydeligt større effekt end andre former for meditation og afslapning når det kom­mer til at give dyb fysisk hvile, mindske psykiske kvaler og fremme en positiv mental helbredstilstand i befolkningen i almindelighed.

Der er i dag lavet over 600 undersøgelser ved mere end 250 forskningsinstitutioner over hele verden, hvilket har gjort TM til den mest grundigt undersøgte metode til udvikling af den menneskelige bevidsthed.

   


I det følgende nogle korte resuméer af nogle af de vigtigste forsknings­resultater:

 
Mindre risiko for slagtilfælde

I foråret 2000 offentliggjorde den amerikanske hjerteforenings fagtidsskrift Stroke (nr. 31/2000) en undersøgelse af TM's fore­byggende virkning på hjertekarsygdomme. Dagens Medicin (nr. 8, 09.03.00), bragte følgende resumé af artiklen:

“Daglig udøvelse af Transcendental Meditation kan modvirke åreforkalkning i halsarterien og hermed sænke risikoen for blandt andet slagtilfælde, antyder en pilotundersøgelse præsenteret i “STROKE”.

I undersøgelsen blev 138 sorte amerikanere med let til moderat forhøjet blodtryk fordelt i to grupper, der gennem seks-ni måneder enten mediterede to gange 20 minutter om dagen, eller fulgte et uddannelsesprogram om risikofaktorer for hjerte-karsygdomme, der også involverede fysisk aktivitet.

60 patienter fik ved ultralyd bestemt vægtykkelsen af hals­arterien (intima-media-tykkelse, IMT). IMT opfattes som en pålidelig surrogatmarkør, der afspejler den enkeltes risiko for slagtilfælde og blodprop i hjertet.

I gennemsnit faldt IMT med 0.098 mm hos de mediterende, mens den steg med 0.054 mm i uddannelsesgruppen. Artiklens for­fattere skønner at faldet i IMT i meditations­gruppen indebærer 11 procent lavere risiko for en blodprop i hjertet og 8-10 procent lavere risiko for et slagtilfælde.”

   

 
Sammendrag af udvalgte undersøgelser over virkningerne af Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet:


1. Kardiovaskulære sygdomme  

   


2. Lungesygdomme  

   


3. Psykiatri  

   


4. Alkoholisme, stofmisbrug og tobaksrygning  

   


5. Rehabilitering  

   


6. Sundhedsudgifter og forbrug af ydelser fra sundhedsvæsenet  

   


7. Sociologiske undersøgelser over Maharishi-effekten  

   


8. Fysiologiske virkninger af Transcendental Meditation  

   


9. Aldring  

   


10. Selv-udvikling, selv-aktualisering  

   


Generelt om forskningen  


Læs mere om forskningen på www.tm.org (engelsksproget)  


eller i “Collected Papers” (opslagsværk i 7 bind)  

   
Til top


Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>