Samfundsudvikling og
kollektiv bevidsthed

En dokumenteret strategi til at skabe øget velfærd
og omfattende besparelser i samfundsøkonomien

 

Danmark
Solopgang over havet
Bornholm

Rapport – Maj 1999

Samfundsudvikling og kollektiv bevidsthed

En dokumenteret strategi til at skabe øget velfærd og omfattende besparelser
i samfundsøkonomien

Dette samfundsprojekt vil kunne forny forestillingerne om, hvorledes vi kan skabe en afgørende positiv vending i samfundets udvikling – endda med en investering af meget begrænset omfang. Som det vil fremgå, kan det foreslåede projekt give en betydelig vækst i livskvaliteten i Danmark, ligesom økonomiske konsekvens­beregninger viser muligheder for tocifrede milliardbesparelser i landets samlede økonomi.

Projektet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af følgende personer
med er­fa­ring inden for forskellige samfundsområder:

Søren Boelskifte
civilingeniør Ph.D.

Jørn Janby
cand.psyk.

Sten Rasmussen
speciallæge

Henrik Westergaard
læge

Leon Elmkjær
cand.oecon.

Mette Skov
cand.scient.

Ole Osiier Markmann
cand.jur. & art.

Michael Riis Jensen
læge

Finn Voldtofte
cand.polit.


Nedennævnte personer ønsker at anbefale dette projekts snarlige iværksættelse:

Per Svendsen
lektor, cand.scient.pol.

Jan von Müllen
cand.mag. et art.

Ole Købke
læge

Bent Eikard
speciallæge

Gunnar Kastbjerg
projektleder, cand.merc.

Anker Helms Jørgensen
lektor, lic.scient.

Hans Steensig
afdelingsleder

Anny Helfrich
statspr. musikpædagog

Jesper Løth
højskolelærer, cand.oecon.

Olavur Christiansen
fuldmægtig, cand.polit.

Bende Riis Jensen
cand.psych.

Henning Petersen
miljøingeniør

Klaus Martiny
læge

Lis Yndal
fuldmægtig, cand.jur.

Søren Brier
lektor, cand.scient, Ph.D.

Svend Jensen
højskoleforstander,
cand.scient.pol.

Verner Kok Jensen
chefkonsulent, merkonom


“Denne forskning er af højeste metodiske kvalitet, og den har under anvendelse af et bredt udvalg af forskningsmodeller igennem de sidste tyve år påvist statistisk signifikante sammenhænge. Vi nærmer os hurtigt det punkt, hvor man ikke længere kan se bort fra disse forskningsresultater og deres vidtrækkende betydning for, hvorledes vi håndterer samfunds­problemer.”

— Jim Kemeny, Ph.D., professor i sociologi, Uppsala Universitet, Sverige

 

Resumé   >>  

1.  Ny viden er nødvendig

2.  Naturens orden og intelligens

3.  Samfundets dynamik

4.  Maharishi-effekten: Dokumentation

5.  Maharishi-effekten: Vurdering

6.  Kohærensprojektets rentabilitet

7.  Den praktiske gennemførelse

8.  Initiativ til et kohærensprojekt

9.  Referencer

Forside

 

Bestilling af rapporten

Link til Transcendental Meditation

 
 

Til sidens top  >>