Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

Meditation, helt enkelt...

Transcendental Meditation (TM) er en enkel mental teknik, der virker afslappende, mindsker stress og giver klarhed, perspektiv og energi.

TM er let at lære og anvendes 15 til 20 minutter to gange om dagen, mens man sidder bekvemt med lukkede øjne. Det er en viden­skabeligt veldokumenteret metode, der ikke forudsætter ændringer i livsstil eller tro.

Når man mediterer, kommer man i kontakt med et stille center af kreativitet og glæde inden i én selv – et område af ren bevidsthed.

Transcendental Meditation udøves let og naturligt i hverdagen, siddende bekvemt i en stol.

   "Efter meditationen føler man
   sig afslappet og godt tilpas.
   Man er frisk og energisk, tænker
   klarere og mere krea­tivt, og er
   bedre i stand til at bevare ro og
   overblik i pressede situationer."

Transcendental Meditation an­vend­es af mennesker med vidt forskellig kul­turel og religiøs baggrund og bruges som en metode til at få ny energi, udvikle bevidstheden og udfolde ens fulde muligheder som menneske.

 

...øget livsglæde, sundhed og frihed for stress

 

 

 

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>