Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
Oprindelse
Maharishi
 Forskning
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

TM’s oprindelse

Transcendental Meditation er ble­vet overleveret fra mester til dicipel i Indiens årtusindgamle vediske videnstradition.

Veda betyder viden, og den vediske videnstradition omfatter viden om mange forskellige om­råder af livet. For eksempel kommer Yoga fra den vediske tradition, ligesom Maharishi Ayur-Veda, verdens ældste sundheds­system, og Maharishi Sthapatya Veda, den vediske arkitektur.

I løbet af de sidste 50 år har Maharishi Mahesh Yogi rekon­strueret den flere tusinde år gamle vediske videnstradition, der ellers har været på vej til at gå i glemme­bogen. Dette har resulteret i Maharishi Vediske Videnskab der omfatter metoder til bevidstheds­udvikling, foruden viden om for­skel­lige områder, som arkitektur, sund­hed, uddannelse, landbrug.

Alderen til trods har den vediske videnskab en tidløs relevans, der kan bibringe vort moderne samfund en manglende dimension.

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>